Cheap Books Store

Bargain Books

Followers

Total Pageviews

   สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย  จัดเป็นวัฒนธรรมสำคัญยิ่งของภาษาไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งในภาษาอื่นไม่มี มักเป็นคำที่จำได้ง่าย คล้องจองกันอย่างไพเราะและงดงามยิ่ง มีความหมายในเชิงกระทบเปรียบเทียบ หริออาจจะเป็นคติคำสอนเรามักจะได้ยินมาตั้งแต่โบราณกาลจนปัจจุบันกาล  แม้ว่าหลายๆคนในยุคปัจุบันอาจจะไม่ค่อยสนใจกันเท่าไรนัก  แต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนยังคงที่จะอนุรักษณ์เพื่อให้อยู่คู่คนไทยและสังคมตลอดไป
    สำนวน โวหาร สุภาษิต และคำพังเพย ที่เราได้ยินได้ฟังมามีมากมายหลายคำ และยังใช้ได้ดีไม่ตกยุคสมัยซึ่งจะขอยกมาเป็นบางคำบางสำนวน ที่เรามักเห็นบ่อยในยุคปัจุบัน เช่น
    กงกำ กงเกวียน  หมายความว่า  ทำกับเขาอย่างไร เขาก็ทำกับตนอย่างนั้น
    กล้านัก มักบิ่น    หมายความว่า  กล้าเกินไปมักมีอันตราย
    กินนอก กินใน    หมายความว่า  เอาประโยชน์หรือโกงกินทั้งขึ้นทั้งล่อง
    ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่  หมายความว่า  ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน
    ขิงก็รา ข่าก็แรง  หมายความว่า ร้ายกาจจัดจ้านพอกัน
    ขี่ช้างจับตั๊กแตน  หมายความว่า ลงทุนไม่สมเหตุผลไม่คุ้ม
    เขียวๆ อย่าเฉลียวว่าองค์อินทร์ หมายความว่า มองอะไรอย่ามองแต่เปลือกนอกอย่านึกว่าจะดีทั้งหมด
    ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด หมายความว่า มีความรู้มากมายแต่ไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์
    ฉลาดแกมโกง หมายความว่า ใช้ความฉลาดในทางที่ผิดเอาเปรียบผู้อื่น
    ฉ้อราษฎร์ บังหลวง หมายความว่า  โกงกินหรือเบียดบังผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของหลวง
    ปลาข้องเดียวกัน  -คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน
    ปั้นน้ำเป็นตัว      -สำนวนนี้ มักใช้เป็นคำเปรียบเทียบถึงคนที่พูดอะไรไม่เป็นเรื่องจริงหรือไม่มีมูล
                           เรียกว่าคนโกหกหรือปั้นเรื่องราวเก่ง คือสามารถปั้นน้ำเหลว ๆ ให้เป็นตัวได้
   ทำนาบนหลังคน  -หมายถึงคนที่คิดหาผลกำไรหรือหาผลประโยชน์ใส่ตน ด้วยวิธีเบียดเบียนผู้อื่น
   รู้หลบเป็นปีก  รู้หลีกเป็นหาง -หมายถึง การรู้จักหลบหลีกเอาตัวรอดจากภัยต่าง ๆ ด้วยไหวพริบ

                                      
 

0 comments

Post a Comment

Books Fiction Fantasy

Labels